top of page

Diensten

cq5dam.web_.787.99999.jpg
Trainingen
Acquisitie

Iedereen is anders. Dit betekent ook dat je niet iedereen zomaar hetzelfde trucje kunt aanleren. Daarom gaan we eerst door middel van je acquisitie swot analyse op zoek naar je eigen acquisitie kracht. Op basis hiervan bepalen we samen met welke acquisitie methode je het meeste succes zult behalen.

 

Scoor leads vanuit je eigen kracht en niet door een techniek te gebruiken

sales-training-pic-830x468.jpeg
Sales

Sales is een vak is een vaak gebruikte definitie. Ik ben het hiermee eens maar durf ook wel te zeggen dat sales een wetenschap is. Het gaar niet alleen om de juiste vragen in combinatie met het product. Het juiste moment, de juiste setting, de klik met je prospect zijn ook enorm belangrijk.

Daarnaast draait nagenoeg alles om de toegevoegde waarde. Ziet je prospect de toegevoegde waarde van het product of dienst dat je aanbied.

coaching en training.jpg
Coaching
Sales

Coaching is belangrijker dat trainen! Hier geloof ik heilig in. Sales mensen trainen is slechts het begin. Na een training gaat men vaak enthousiast aan de slag met de nieuw geleerde stof. Maar vaak vervalt men snel terug in het oude bekende patroon. Coaching is dan ook cruciaal.

Daarnaast verdienen mensen het om aandacht te krijgen. Iedereen floreert als iemand ze helpt en steunt om beter te worden. Mijn manier van coaching gaat dan ook over de persoon/personen die ik coach. Gezamenlijk stellen we een plan van aanpak op waarbij we gezamenlijk toewerken naar het gestelde doel.

sales analyse.jpg
Optimalisatie
Proces Optimalisatie

Meten is weten is een bekend spreekwoord. Binnen de sales wordt er ook gemeten. Maar wat doen we hier nu eigenlijk mee? 

Data kan gigantische inzichten geven dat ook weer fantastische kansen creëert. Processen worden vaak eenmalig ingericht waarna men hard aan het werk gaat om middels deze processen de gestelde doelstellingen te realiseren.

 

Door tijd te spenderen aan het analyseren van de huidige processen zullen er altijd verbeteringen mogelijk zijn. Door hier een extern iemand naar te laten kijken voorkom je ook nog eens gedachten beperkingen. Hierdoor ontstaan er zeer waardevolle inzichten die ook nog eens praktisch inzetbaar zijn.

bottom of page